Menu

Workshop

Workshop BeterZitten

Verzuim vermindert direct de productiviteit en dat dit een werkgever veel geld kost hoeft geen betoog. Hoe wij het ziekteverzuim kunnen verminderen met onze workshop leest u hierna. In de meeste beleidsplannen is wel een paragraaf opgenomen over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

BeterZitten® – onze passie

Met onze training Beter Zitten zorgen wij ervoor dat uw medewerkers zelfstandig in staat zijn de werkplek en de bureaustoel goed in te stellen. Want goed zitten – we kunnen het niet genoeg benadrukken – is bepalend voor hoe plezierig u en uw medewerkers ’s avonds naar huis toe gaan. Laten we ons wel realiseren dat we straks tot minimaal 67 jaar moeten blijven doorwerken. Wij zien heel snel wat er ergonomisch mis is met een werkplek en welke verbeteringen er mogelijk zijn. Na de praktische training zal het resultaat direct zichtbaar zijn.

Bij u op locatie!

Wij geven de workshop het liefste bij u op locatie. Er dient een ruimte (kantine /vergaderzaal) te zijn waar ca. 15  tot 20 mensen kunnen deelnemen. Ieder neemt bij voorkeur zijn of haar eigen bureaustoel mee.

Verbeteren van de werkhouding

De workshop is gericht op het uiteen zetten van de diverse risicofactoren die kunnen leiden tot RSI-KANS klachten, nek-, rug-. en schouderklachten. Het doel is inzicht in de werkhouding te geven en deze te verbeteren.  Om dit te bereiken wordt tijdens de workshop onder andere aandacht besteed aan de menselijke structuren die worden belast bij repeterend (beeldscherm)werk.

In de ca. 1 uur durende workshop Beter Zitten komen onder andere aan bod:

  • evenwicht tussen belasting-belastbaarheid
  • uitleg over spieren en gewrichten en de belasting daarvan
  • voorkomen van lichamelijke klachten
  • inrichting van de werkplek ( bureau, bureaustoel, beeldscherm, muis en toetsenbord)
  • gebruik van de werkplek
  • instellen van de (eigen) bureaustoel
  • algemene tips en adviezen

Na de workshop zullen de medewerkers bewuster omgaan met de werkhouding, waardoor preventief gewerkt wordt aan een goede gezondheid. Minder kans op klachten zorgt voor een lager ziekteverzuim, minder kosten en minder belasting van collega’s die het verzuim moeten opvangen.

Daar waar nodig kan individuele begeleiding gegeven worden op de eigen werkplek zodat de persoonlijke situatie bekeken kan worden.