TRACKING_TAG Neem gezonde levensstijl in cao op - BeterZitten Menu

Neem gezonde levensstijl in cao op

Deel dit met je familie en vrienden
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Convenant Gezond Gewicht

Werknemers en werkgevers zouden in de cao’s een bepaling moeten opnemen die eisen stelt aan de levensstijl van werknemers. Dit stelt Paul Rosenmöller, voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht. Met bepaling in cao’s kun je mensen met zachte hand dwingen er een gezonde levensstijl op na te houden. Dat stelt Rosenmöller nu mensen zich steeds bewuster worden van het feit dat een gezonde levensstijl belangrijk is om goed te kunnen functioneren. ‘Bewustwording is één van de taken van het convenant, maar uiteindelijk moet bewustwording ook worden omgezet in actie’, zegt Rosenmöller. Hij zou daarom graag zien dat de Stichting van de Arbeid, het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers, dit gaat bepleiten.

Convenant Gezond Gewicht

Paul Rosenmöller Convenant Gezond Gewicht In tijden van vergrijzing , langer doorwerken en concurrentie op de arbeidsmarkt is het belangrijk om fit for the job te blijven. In het deelconvenant werk zijn afspraken gemaakt om een gezonde leefstijl in en om de werkomgeving te bevorderen. Goed werkgeverschap, maatschappelijke betrokkenheid en het kunnen sturen op ziekteverzuim – het zijn voor werkgevers allemaal redenen die een gezond gewicht en een gezonde leefstijl uitgangspunt van bedrijfsbeleid maken.

op werkvloer gezonde leefstijl stimuleren

De werkvloer is een logische omgeving om vitaliteit en een gezonde leefstijl te stimuleren en faciliteren. In deze nieuwe convenantperiode werken werkgevers en werknemers nauw samen. Ze stimuleren bedrijfsrestaurants en andere verkooppunten op de werkvloer (zoals automaten) met een gezond aanbod en moedigen mensen aan dagelijks te bewegen en meer te sporten. Goede praktijkvoorbeelden kunnen anderen inspireren. Daarom staat het delen van kennis en ervaring in dit deelconvenant centraal.

een greep uit

Werknemerskrant
FNV, CNV en MHP vinden dat de keuze voor een gezonde leefstijl de eigen verantwoordelijkheid is van werknemers. Werkgevers kunnen stimuleren en ondersteunen om werknemers te prikkelen maar het is aan de werknemers zelf om de keuze te maken om in hun eigen gezondheid te investeren.

Werknemerskrant

FNV, CNV en MHP vinden dat de keuze voor een gezonde leefstijl de eigen verantwoordelijkheid is van werknemers. Werkgevers kunnen stimuleren en ondersteunen om werknemers te prikkelen maar het is aan de werknemers zelf om de keuze te maken om in hun eigen gezondheid te investeren.

De vakcentrales en het Convenant Gezond Gewicht overhandigden vandaag een speciale krant over leefstijl aan Directeur Generaal Paul Huijts van VWS. “Voor het CNV is de langdurige inzetbaarheid van werkenden van groot belang. Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen investeren in hun eigen gezondheid. Dat mensen de gelegenheid krijgen om binnen de eigen gezonde grenzen te blijven werken”, zei Maurice Limmen, vice-voorzitter van het CNV vandaag bij de overhandiging.

Profiteren van gezonde leefstijl

“Ook de FNV onderkent dat gezondheid de komende jaren steeds belangrijker wordt. We leven langer en we werken langer. Met een gezond leefpatroon profiteer je ook op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn natuurlijk ook goede arbeidsomstandigheden noodzakelijk”, aldus Leo Hartveld, lid van het federatiebestuur van de FNV met onder andere sociale zekerheid en zorg in zijn portefeuille.

Bob van der Wal, voorzitter van de vakcentrale MHP onderschrijft dit. Hij voegt daar aan toe dat als een ongezonde leefstijl belemmeringen in het functioneren oplevert, werkgever en werknemer daar in redelijkheid met elkaar over moeten praten. “Vanuit preventie mag een werkgever wat ons betreft best aan de bel trekken als het dreigt fout te gaan.” Van der Wal moedigt werkgevers aan hun verantwoordelijk te nemen als het gaat om een gezond aanbod van eten en drinken in de bedrijfsrestaurants.