BeterZitten Ergonomische bureaustoelen

Vergoedingen rond de thuiswerkplek

×
Ga terug naar het overzicht

Wat mag wel en wat mag niet?

We krijgen steeds meer vragen over het belastingvrij vergoeden van een thuiswerkplek zoals een bureau, bureaustoel en andere voorzieningen.

WKZ (werkkostenregeling)

Uit het onderstaande blijkt dat het niet eenvoudig is een werknemer zomaar een belastingvrij bedrag te beschikking te stellen om te gaan shoppen voor een bureau en of bureaustoel voor de thuiswerkplek.

Kortom het is niet meer zo simpel als het ooit was, alles wat niet gericht vrijgesteld is of onder een nihil waardering valt is eindheffingsloon en kunt u onderbrengen in de vrije ruimte binnen de WKZ.

Natuurlijk mag een werkgever een werknemer wel een bureau of bureaustoel ter beschikking stellen. Deze blijft echter eigendom van de werkgever.

Hieronder een verduidelijking. Bron: handboek loonheffingen 2020

thuiswerken, wat mag de werkgever hiervoor vergoeden?

Voorzieningen in de werkruimte thuis 20.2.8

Werkruimte thuis is bijvoorbeeld een kantoor, werkkamer of studeerkamer in de woning van de werknemer. Voor deze regeling zijn vakantiewoningen, woonwagens met een vaste standplaats en woonschepen met een vaste ligplaats ook een woning. Ook een atelier of andere ruimte die voor de uitoefening van de dienstbetrekking wordt gebruikt, is werkruimte. Bij een voorziening in de werkruimte van uw werknemer moet u onderscheid maken in arbovoorzieningen en niet-arbovoorzieningen.

Arbovoorzieningen

Bij arbovoorzieningen gaat het om voorzieningen die voortvloeien uit de arbovoorschriften die passen binnen uw arbeidsomstandighedenbeleid. Deze voorzieningen vallen onder de gerichte vrijstellingen. Zie voor meer informatie paragraaf 20.1.9.

Arbovoorzieningen 20.1.9

Arbovoorzieningen zijn gericht vrijgesteld. Hierbij maakt het niet uit of u deze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, en of uw werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet. In al deze situaties geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte. Het gaat om de volgende voorzieningen:

 • arbovoorzieningen op de werkplek
 • arbovoorzieningen buiten de werkplek (bijvoorbeeld een medische
  keuring)

De arbovoorzieningen moeten wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De arbovoorzieningen hangen samen met uw verplichtingen op grond van
  de Arbeidsomstandighedenwet.
 • De werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk). – De werknemer
  betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser
 • Een zonnebril voor een chauffeur of piloot
 • Speciale isolerende of beschermende kleding
 • Een verplichte medische keuring – een aanstellingskeuring
 • Een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik in het kader van preventie- en verzuimbeleid
 • Een door de werkgever geïnitieerd preventie- en gezondheidsprogramma
 • Een EHBO-cursus die in redelijkheid deel uitmaakt van uw arboplan

Dit geldt ook voor herhalingscursussen en bijscholing in verband met het EHBO-diploma. Krijgt de werknemer met een EHBO-diploma hiervoor een toeslag, dan is deze toeslag wel belast.

stoelmassage en vergoedingen
foto Outside Inside

Stoelmassage of reflexzonemassage

Een stoelmassage of reflexzonemassage kunt u onder de volgende voorwaarden gericht vrijgesteld ter beschikking stellen:

 • U hebt als werkgever een arboplan.
 • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
 • De massage vindt tijdens werktijd plaats.
 • Uw werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Niet-arbovoorzieningen

Bij niet-arbovoorzieningen moet u vaststellen of de werkruimte in de woning van uw werknemer een ‘werkplek’ is. Een ruimte in de woning van uw werknemer is een werkplek als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de ruimte heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.
 • U hebt met uw werknemer een reële (zakelijke) huurovereenkomst, waardoor alleen u over de ruimte beschikt.
 • Uw werknemer werkt in die ruimte.

Als aan alle 3 de voorwaarden wordt voldaan, is de ruimte een werkplek voor deze werknemer.

Niet-arbovoorzieningen waarvoor een nihilwaardering geldt, zijn:

 • Ter beschikking gestelde voorzieningen die uw werknemer op de werkplek
  gebruikt (zie paragraaf 20.2.2)
 • Consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd (zie paragraaf 20.2.3)
 • Ter beschikking gestelde werkkleding (zie paragraaf 20.2.4) – de verstrekte huisvesting, energie, water en bewassing (zie paragraaf 20.2.7)

Werkplek in woning werknemer

Voor een werkplek in de woning van een werknemer mag u onbelast niet-arbovoorzieningen ter beschikking stellen als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

 • U stelt de niet-arbovoorzieningen in redelijkheid ter beschikking. Of een terbeschikkingstelling redelijk is, beoordelen wij per geval. Hierbij spelen de feiten en omstandigheden een rol.
 • Uw werknemer gebruikt de voorzieningen geheel of gedeeltelijk op de werkplek.
 • De voorzieningen voldoen aan de voorwaarden die voor een onbelaste terbeschikkingstelling gelden.

Geen werkplek in woning van werknemer

Als niet aan alle 3 de voorwaarden wordt voldaan, dan is het ter beschikking stellen, het verstrekken of het vergoeden van een niet-arbovoorziening loon van uw werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen.

Neem contact op of bel: 0318 – 48 48 54

Ga terug naar het overzicht