// Thuiswerken - het nieuwe werken van deze tijd - BeterZitten.nl op een eigen stoel
BeterZitten Ergonomische bureaustoelen

Thuiswerken

×
Ga terug naar het overzicht

Thuiswerken is, ook door Corona, enorm toegenomen. Aangemoedigd door de technologische ontwikkelingen en de publiciteit rondom. Het Nieuwe Werken (HNW), werkt een steeds grotere groep werknemers (een deel van de tijd) vanuit huis.

Een ruime meerderheid van de huishoudens in Nederland heeft thuis, al dan niet draadloos, toegang tot het internet. Het aantal uren per week dat vanuit huis gewerkt wordt, het type werk (ICT ondersteund of niet), en het patroon (structureel of incidenteel), verschilt enorm binnen de groep van thuiswerkers. Er zijn aanwijzingen dat deze groep verder in omvang gaat toenemen de komende jaren.

Wat verstaan we onder thuiswerken?

De definitie van thuiswerken door de Arbo luidt als volgt:

een alternatieve werkafspraak waarin werknemers taken die normaal gesproken in een centrale werkplek plaatsvinden thuis uitvoeren, voor tenminste een gedeelte van hun werkschema, met het gebruik van digitale media om te communiceren met anderen binnen en buiten de organisatie.

Thuiswerken en ergonomieHet is belangrijk om duidelijk te maken dat thuiswerken zoals gesteld in deze definitie minder omvattend is dan Het Nieuwe Werken concept. Thuiswerken kan wel een onderdeel zijn van Het Nieuwe Werken, maar niet alle werknemers die vanuit huis werken doen dat vanuit die filosofie (denk aan traditionele thuiswerkers zoals een kapper aan huis of inpakwerk). Een ander verschil is dat HNW in de regel gepaard gaat met formele afspraken tussen werkgever en werknemer, waar thuiswerken eerder als een verworven recht, of gunst van de werkgever, wordt gezien.

Wat zijn de nadelen van thuiswerken?

 • Collega’s minder zien, gevoel van eenzaamheid maakt minder productief
 • Minder afstemming, kennisoverdracht
 • Snel te veel doen, even dingen afmaken
 • In de avond werken om in te halen of in het weekend nog dingen doen
 • Vastzitten qua tijd en bewegingsvrijheid aan een ZOOM of teams vergadering
 • Last van kinderen en huisdieren
 • Partner gaat dingen vragen: vuilnisbak op straat zetten, kan je de hond even uitlaten? Onderbrekingen halen je uit de concentratie
 • Minder parkeerplaatsen in de straat omdat deze bezet zijn door thuiswerkers
 • Meer energieverbruik, telefoon- en internetkosten en koffie en thee verbruik
 • Inbreuk op de privacy wanneer je in de woonkamer werkt
 • Balans werk en privé bewaken

Wat zijn de voordelen van thuiswerken?

 • Indelen van de eigen tijd
 • Minder reisverkeer dus minder files en minder vervuiling
 • Minder reiskosten, autokosten en reistijd
 • Even dingen tussendoor kunnen doen, werk afmaken op een ander tijdstip
 • Meer geconcentreerd werken
 • Hogere productiviteit 13%
 • Je hoeft niet dicht bij het werk te wonen, dus weg uit de stad

Tips

 • Volg zo goed mogelijk een gewone werkdag, plan ook een eindtijd bijvoorbeeld 17.00 uur
 • Douchen, aankleden ontbijten en dan aan het werk
 • Grenzen aangeven aan familieleden (groen of rood bordje / sticker)
 • Neem op tijd pauzes en tijd om te lunchen
 • Kies beweegmomenten, even wandelen, toiletbezoek
 • Niet alleen mailen of appen maar ook af en toe even bellen met collega’s
 • Richt de werkplek ergonomisch in dus niet aan de keukentafel
 • Kies voor een passende bureaustoel.

Wat zegt de wet erover?

Bovenstaande geeft aan dat het belangrijk is dat er aandacht wordt besteed aan deze risico’s bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Is er Arbobeleid toegespitst op thuiswerken en voldoen de thuiswerkplekken aan dezelfde normen als die op kantoor? Dit is geen vrijblijvendheid; de werkgever is verplicht om de risico’s van het werk in kaart te brengen, thuiswerk is hierop geen uitzondering.

Op nationaal niveau geeft de Arbowet een goed beeld van de verantwoordelijkheden van de werkgever en de werknemer. Hierin staat onder andere vermeld dat de werknemer de instructies van de werkgever zo goed mogelijk moet opvolgen en dat de werkgever het recht heeft om de woning van de thuiswerker te betreden om aan de controleplicht te voldoen. Ook op Europees niveau bestaat er regelgeving over de registratie en vergoeding van thuiswerkers, maar ook richtlijnen met betrekking tot gezondheid en veiligheid zijn hierin gewaarborgd.

De werkgever behoort invulling te geven aan de zorgplicht om te voorkomen dat de werknemer schade aan de gezondheid of veiligheidsrisico’s loopt. Er is discussie over de mate waarin de werkgever verplicht is middelen te verstrekken aan de groep werknemers die af en toe thuiswerkt (dit is een grote groep). Suggestie is om hier goede brancheafspraken over te maken en die vast te leggen in de CAO.

Wie gaan er slim om met dit probleem?

Er zijn een aantal beheersmaatregelen dat de risico’s verbonden aan thuiswerken kan minimaliseren. De arbeidshygiëne aanpak stelt dat risico’s bij de bron bestreden moeten worden; dat er technische maatregelen getroffen worden; dat organisaties maatregelen treffen en dat de persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast worden. Er worden concrete suggesties gedaan om hier invulling aan te geven. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat werknemers aangemoedigd worden om thuis een aparte werkplek te creëren, gescheiden van de leefruimten. Dit omdat uit onderzoek blijkt dat werknemers die duidelijkere grenzen stellen tussen werk- en privé domeinen minder negatieve gevolgen ondervinden van thuiswerken en wel van de voordelen kunnen profiteren. De verantwoordelijkheid over het opstellen van beleidsmaatregelen en het succesvol implementeren ervan wordt gedeeld door werkgevers en werknemers.

Neem contact op of bel: 0318 – 48 48 54

Ga terug naar het overzicht